Elever, der går på Filipskolen skal efter 9. kl. gå til Folkesskolens 9. klasses prøve (FP9)

Obligatoriske fag:

Dansk             (Mundtlig, Skriftlig fremstilling samt Retskrivning og læsning)

Matematik      (Skriftlig)
Engelsk          (Mundtlig)
Fysik/kemi      (Mundtlig og praktisk)

Desuden trækkes et af følgende naturvidenskabelige fag:

Biologi            (Skriftlig)
Geografi         (Skriftlig)
Matematik      (Mundtlig)
Idræt              (Mundtlig og praktisk)


Og et af følgende humanistiske fag:

Engelsk          (Skriftlig)
Tysk               (Skriftlig)
Tysk               (Mundtlig)
Historie          (Mundtlig)
Samfundsfag (Mundtlig)
Bliver tysk udtrukket, udtrækkes et af de andre humanistiske fag til elever der ikke har tysk

Hvilke fag der bliver udtrukket offentliggøres i slutningen af april

2017 - Prøvedatoer (Mød op senest 15 minutter før prøvestart)

Tirs 2. maj       10:00-11:00 Dansk retstavning                    11:00-11:30    Dansk læsning
Ons 3. maj       9:30-10:30 Matematik u/hjælpemidler        10:30-13:30 Matematik m/hjælpemidler
Tors 4. maj      9:00-12:30 Dansk skriftlig fremstilling
Fre  5. maj       9:00-12:00 Engelsk som udtræksfag