Ordensregler

Det er op til den enkelte – lærer og elev – at vurdere, om en given handling eller væremåde er i overensstemmelse med disse tre hovedregler!
For at tydeliggøre nogle af de konsekvenser, der kommer af disse sætninger, har vi nedenstående eksempler:

Vis hensyn – betyder bl.a.:

Tal pænt til andre
Vær en god kammerat
Hjælp hinanden
Lad ikke penge og andre værdigenstande friste andre

Pas på vores skole – betyder bl.a.:

Hjælp med at holde skolen pæn
Værn om bøger og inventar
Lad andres ting være i fred

Vær ansvarlig for dig selv og de andre – betyder bl.a.:

Mød til tiden og bliv på skolen i den tid, du skal være der
Tag ikke farlige eller skarpe ting med på skolen

Ud over ordensreglerne gælder følgende:

Boldspil må ikke være voldsom og genere andre, ligesom bolde ikke hentes på tage eller hos naboer. Ved regnvejr ringes der to gange, og alle bliver i det lokale, hvor de lige har været, hele frikvarteret. 8. og 9. klasses elever må gå udenfor i nærmere aftalte frikvarterer med tilladelse fra forældre og klassens lærer. Det er ikke tilladt eleverne at ryge på skolen eller drikke alkoholiske drikke. Brug af hash, præstationsfremmende midler eller andre euforiserende stoffer vil medføre bortvisning.