Elevrådet på Filipskoen består af medlemmer og suppleanter fra 3.-9. kl.

 

Kontaktlærer

Annelise Conlon Grevsen 

Elevrådsformand

Mikkel, 7. klasse

Næstformand

Julie, 8. klasse