Skolens vision
Filipskolen ønsker at være en skole, der gør en positiv forskel i børnenes liv. På den baggrund har Filipskolen formuleret en række overordnede mål samt nogle mere specifikke mål for bestemte indsatsområder i skolens liv og hverdag.

Overordnede mål
Filipskolen vil være en holdningsskole med et veldefineret grundlag at drive skole på. Vores grundlag er den kristne tro. Vi vil derfor i vores samvær med såvel børn som forældre fortælle om det kristne budskab. Dette sker primært i forbindelse med samlingerne. Vi ønsker endvidere at medvirke til, at børnene udvikler sig til at blive åbne, frie, tolerante og ansvarlige mennesker med indlevelsesevne og forståelse for demokrati.

Filipskolen ønsker at være en skole, hvor børnene er glade for at gå, og hvor det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine faglige og personlige ressourcer bedst muligt. Vi vil derfor arbejde målrettet på at styrke børnenes selvværd og give dem selvtillid.

Filipskolen lægger vægt på at være en lille skole, hvor det er muligt at have øje for det enkelte barn. Vi vil tilbyde børnene en tryg hverdag, hvor de kender rammerne, oplever at kunne have tillid til de voksne og at blive set og hørt.

Filipskolen vil fortsat arbejde for at udvikle vores tilbud, så de svarer til de krav, der stilles til en moderne skole.

Undervisning

Sociale færdigheder

Det betyder bl.a., at Filipskolen tager fat om mobning.

Relationen til børnene

Det betyder bl.a., at vi vil arbejde for at være retfærdige, upartiske og konsekvente – samtidig med, at vi lytter til det enkelte barn.

Forældresamarbejde

Fysiske rammer og undervisningsmateriale