Hvorfor vælge Filipskolen?

Hvem er vi?

Filipskolen er en kristen skole, der bygger på den evangelisk-lutherske lære, som den er udtrykt i Folkekirkens bekendelsesskrifter.
Skolen hører under Hovedstadens Privatskoler sammen med søsterskolen Jakobskolen.

Derudover har skolen:

Hvad vil vi?

Hvad kan vi tilbyde?