Indskoling

Børnehaveklassen er et meget vigtigt år i børnenes liv, da det er her grunden lægges til deres skolegang. Det er i løbet af børnehaveklassen at klassesammenhold og samværsformer tager sin begyndelse. Skolens opgave er at hjælpe børnene til at forene to kulturer – at lege og at lære – og at hjælpe dem til at møde de mange nye krav, der stilles til dem, når de begynder i skole. Det er vigtigt for Filipskolen at give vores små nye elever en så god skolestart som muligt.

Målet med arbejdet i børnehaveklassen er at:

I begyndelsen af skoleåret får hver elev en såkaldt venskabsven fra 5. klasse. Venskabsvennen har til opgave at tage sig af eleven fra børnehaveklassen i frikvarterer, i emneuger o.lign., når der er behov for det.

Børnehaveklassen og 1. klasse har en dag om ugen sammen, bortset fra i august måned, hvor eleverne i børnehaveklassen skal have ro til at lære hinanden at kende og i januar måned, hvor 1. klasse for alvor tager fat på læseindlæringen. I indskolingen har de to klasser fire lærere -børnehaveklasselederen, en børnehaveklasseasistent, en lærer fra 1. klasse og lederen af skolefritidsordningen.

Der er typisk 4 forløb i indskolingen: Et dansk-, et matematik-, et kristendoms- og et orienteringsfagligt forløb. I løbet af foråret er der en hyttetur for de to klasser. Hovedformålet for indskolingen er at give faglige udfordringer på forskellige niveauer og at give mulighed for et godt kendskab til klassen over og under i løbet af en to-årig periode.