Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for det enkelte barns trivsel og læring. Det er trygt for barnet, når det oplever gensidig respekt forældre og lærere / pædagoger imellem. Det er derfor vigtigt, at vi omtaler og møder hinanden positivt og i tillid til, at vi hver især vil barnet det bedste.

 

Det er skolens ansvar og opgave at

 

Det er hjemmets ansvar og opgave at