Henvisninger til andre hjemmesider

Københavns politi og skole samarbejde: www.politi.dk…..

Jakobskolen: www.jakobskolen.dk

Foreningen af Kristne Friskoler: www.kristne-friskoler.dk

Frie Grundskolers Fællesråd: www.fgf.dk

Undervisningsministeriet her finder man bla. folkeskolens læseplaner: www.uvm.dk

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne: http://www.uvm.dk/statistik/lov332_gaa/

Links til rapporter for Hovedstadens Privatskole, Filipskolen:

Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning af grundskolens 9. klasse fordelt på til-uddannelse

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Grundskolers karakterfordeling

Link til beskrivelse af nøgletallene.