Elever, der går på Filipskolen skal efter 9. kl. gå til Folkesskolens 9. klasses prøve (FP9)

Obligatoriske fag:

Dansk             (Mundtlig, Skriftlig fremstilling samt Retskrivning og læsning)

Matematik      (Skriftlig)
Engelsk          (Mundtlig)
Fysik/kemi      (Mundtlig og praktisk)

Desuden trækkes et af følgende naturvidenskabelige fag:

Biologi            (Skriftlig)
Geografi         (Skriftlig)
Matematik      (Mundtlig)
Idræt              (Mundtlig og praktisk)


Og et af følgende humanistiske fag:

Engelsk          (Skriftlig)
Tysk               (Skriftlig)
Tysk               (Mundtlig)
Historie          (Mundtlig)
Samfundsfag (Mundtlig)
Bliver tysk udtrukket, udtrækkes et af de andre humanistiske fag til elever der ikke har tysk

Hvilke fag der bliver udtrukket offentliggøres i slutningen af april (23. april 2018)

2018 - Prøvedatoer (Mød op senest 15 minutter før prøvestart)

Ons 2. maj       9:00-12:30 FP9 Dansk skriftlig fremstilling     
Tors 3. maj       9:00-10:00 FP9 Matematik u/hjælpemidler      10:00-13:00 FP9 Matematik m/hjælpemidler
Fred 4. maj      9:00-10:00 FP9 Dansk retstavning                     10:00-10:30 FP9 Dansk læsning

Udtræksfag 
Man  7. maj       9:00-12:00 Engelsk som udtræksfag
Tirs   8. maj       9:00-12:00 Tysk som udtræksfag
Man  14. maj     9:00-  9:30  Bio/ Geo/  Fysik-Kemi som udtræksfag