Elevrådet på Filipskoen består af medlemmer og suppleanter fra 3.-9. kl.

 

Kontaktlærer

Annelise Conlon Grevsen 

Elevrådsformand

Mikkel, 8. klasse

Næstformand

7. klasse