Indskoling

Børnehaveklassen er et meget vigtigt år i børnenes liv, da det er her grunden lægges til deres skolegang. Det er i løbet af børnehaveklassen at klassesammenhold og samværsformer tager sin begyndelse. Skolens opgave er at hjælpe børnene til at forene to kulturer – at lege og at lære – og at hjælpe dem til at møde de mange nye krav, der stilles til dem, når de begynder i skole. Det er vigtigt for Filipskolen at give vores små nye elever en så god skolestart som muligt.

Målet med arbejdet i børnehaveklassen er at:

I begyndelsen af skoleåret får hver elev en såkaldt venskabsven fra 5. klasse. Venskabsvennen har til opgave at tage sig af eleven fra børnehaveklassen i frikvarterer, i emneuger o.lign., når der er behov for det.

Børnehaveklassen og 1. klasse har 4 timer sammen om ugen, bortset fra i august måned, hvor eleverne i børnehaveklassen skal have ro til at lære hinanden at kende. I indskolingen har de to klasser tre lærere.

Der er typisk 4 forløb i indskolingen: Et idræts-, et billedkunst-, et kristendoms- og et naturfagligt forløb. Hovedformålet for indskolingen er at give faglige udfordringer på forskellige niveauer og at give mulighed for et godt kendskab til klassen over og under i løbet af en to-årig periode.