Tilsyn og samarbejde

Filipskolen hører under Hovedstadens Privatskoler. Bestyrelsen fastsætter skolens formålsparagraf og har det overordnede ansvar for ansættelser og økonomien. Skolerådet består af 3 repræsentanter fra bestyrelsen, 2 forældrerepræsentanter valgt af forældrerepræsentantskabet, lærerrådsformanden samt skolelederen.

På skolerådsmøderne drøftes skolens hverdag, undervisning, pædagogik, budgetter, ferieplan, timefordeling samt trivsel på skolen. Der afholdes skolerådsmøder min. 2 gange hvert halvår samt efter behov.

På Filipskolen lægges der vægt på skole/hjemsamarbejdet.

Forældresamarbejdet foregår på forskellige måder:

Tilsynsførende

Hver skole har en tilsynsførende, der over for undervisningsministeriet skal godtgøre, at skolens faglige niveau i dansk, skrivning, matematik og engelsk er på højde med den offentlige skoles.

Filipskolen har i 2015 tilsynsførende, lektor Ninna Vestergaard Braüner, som var på sit første besøg i efteråret 2015